کانون کوشا برگزار می کند

میزگرد نشست تخصصی «پرورش نو جوانان در خانواده در جهت رشد جامعه مدنی » با حضور سازمانهای دولتی اموزش وپرورش ،شهرداری،سازمان رفاه وتامین اجتماعی،بهزیستی و متخصصان علوم اجتماعی وسازمانهای غیر دولتی

زمان:پ نجشنبه ششم اذر ساعت ۹ تا ۱۲

مکان: تالار ایوان شمس سالن اشراق ابتدای بزرگراه کردستان از طرف جلال ال احمد

 

bottom