نمایشگاه نقاشی بهروز محمدی

نمایشگاه نقاشی های بهروز محمدی از روز شنبه  7 تیر 93 در کافه ژانر واقع در تهران٬ میدان ولیعصر٬ بلوار کشاورز٬ نبش خیابان عبدالله زاده٬ پاساژ سامان برگزار خواهد شد. در روزهای ماه رمضان ،کافه بعد از افطار بازاست. تعدادی از آثار این هنرمند را در این لینک مشاهده نمایید. http://kousha.org/?p=820

 

bottom