در حمایت از زنان و کودکان غزه

کانون کودکان کار (کوشا) ، شبکه یاری کودکان کار و خیابان (گروه تلاشگران) و سایر گروه های فعال در زمینه حقوق کودکان ، این بار در تجمعی مشترک و با هماهنگی با مقام های مسئول ، روز دوشنبه 6 مرداد ماه 93 ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع خواهند کرد تا صدای اعتراض و انزجار خود از کشتار مردم به خصوص زنان و کودکان غزه را به گوش این سازمان فرادولتی برسانند. از شما دوستان گرامی دعوت به عمل می آید که با حضور در این تجمع اعتراضی ، زمینه را برای پایان بخشیدن بر این ظلم آشکار فراهم سازید.

دوشنبه 6 مرداد 93 ، ساعت 11 صبح ، نشانی: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ابتدای بلوار شهرزاد

 

bottom