جشن مهد کودک

جشن مهد کودک کانون کودکان کوشا در تاریخ 16 اسفند در فضای حیاط ساختمان دبیر الملک برگزار گردید. در این جشن که مادران  بچه های مهد هم حضور داشتند به همت مربیان داوطلب و محلی، کودکان ابتدا نمایش نامه حسنی را اجرا کردند. سپس کودکان 4 و 5 ساله نمایش هفت سین را با خواندن شعر آن اجرا کردند.

 

bottom