کتابخانه

کتابخانه سایت کانون کودکان کوشا حاوی مطالبی است که توسط اعضای کانون و همچنین افراد دیگری که به طور غیرمستقیم با کانون همکاری می کنند تهیه شده است. همچنین این کتابخانه شامل مقالاتی در زمینه های مختلف می باشد که هر فردی می تواند مطلب مفیدی در میان آنها پیدا کند. از کلیه افرادی که تمایل دارند در تکمیل هر یک از بخش های این کتابخانه همکاری داشته باشند، دعوت به عمل می آید تا با ارسال مطالب خود به آدرس info@kousha.org ما را در هر چه پربار تر کردن این کتابخانه یاری کنند.

کانون کوشا در ویرایش مطالبی ارسالی آزاد است. اما پس از ویرایش یک نسخه از مطلب برای فرد ارسال کنند فرستاده خواهد شد و در صورت تایید ، مطلب در آرشیو کتابخانه جای خواهد گرفت.

برای دستیابی به هر یک از بخش های کتابخانه بر روی لینک آن بخش کلیک کنید.

گزارش ها

ترجمه ها

نوشته های ادبی

نشریه

مقالاتbottom