گزارش کار گروه پیش دبستان در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶

گزارش کار گروه پیش دبستان یکشنبه ٩٧/٢/١۶ تعداد ۲۴ نفر فعالیتها الفباورزى/ واک خ/ خرچنگ🦀🦀🦀🦀🦀 مونته سوری. واحدکار،گلهای بهاری.🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌸 در بخش الفبا ورزی ابتدا با بچه ها در مورد درس روز گذشته حرف زدیم. بچه ها شعر واک خ را خواندند و چیزهایى را که واک خ دارند نام بردند. سپس در مورد خرچنگ حرف […]

Read More » | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | Category: پیش دبستان | Comments: nonebottom