برنامه ریزی استراتژیک کوشا در جهت لغو و کاهش کار کودک

حرکت : در جهت حساس سازی و افزایش آگاهی و مشارکت جامعه در جهت لغو و کاهش کار کودک جامعه: مردم معمولی، شهرداری، بیمارستان، سازمانهای غیر دولتی، سی بی اوهای محلی، گروههای مذهبی و کارفرمایان یا بخش خصوصی خرده پا و پلیس (در مورد پلیس و نیروی انتظامی در خیلی موارد موفق بودیم ولی در […]

Read More » | ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ | Category: مقاله | Comments: none

اردیبهشت ۹۳ دهمین سالگرد تاسیس کانون کوشا

مروری بر یک دهه تلاش کوشا اردی بهشت ۸۳ بود که تصمیم گرفتیم خانه کودک ناصر خسرو، وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودک  را بعد از سه سال کار شبانه روزی ترک گفته و کانونی خاص برای کودکان کار منطقه ناصر خسرو، پامنار، امامزاده یحیی با هدف کوتاه مدت کاستن آسیبهای ناشی از کار […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

درس های آموخته شده:

درس ­های آموخته شده: درس­هایی که کانون کوشا از سال­ها کار با کودکان کار به طور کلی و به طور خاص در طی چهارسال گذشته و در فرایند اجرای پروژه سوادآموزی آموخته است به قرار زیر است: ۱) برای کودکان کار متناسب با ساعات کار آنان برنامه­ریزی کند. ۲) در طول روز، فراهم­سازی محیطی ایمن […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

کانون فرهنگی- حمایتی کودکان کار (کوشا)

کودک کار در جنگها: کودک جنگ را می­توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. کودک سرباز گروهی از کودکان جنگ هستند که به خدمت میلیشیای نظامی در می­آیند. این کودکان آموزش نظامی می­بینند و طی جنگ و درگیری­های نظامی به خدمت گرفته می­شوند. این گروه از کودکان جنگ در معرض سوء استفاده­های جنسی، خشونت فیزیکی […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

پیمان نامه مربیان کانون کوشا

۱٫ به جای تاکید بر آموزش تحصیلی کودک بر تربیت فردی، حفظ و افزایش کرامت انسانی وی اصرار میورزیم. ۲٫ هرگز با کودکان با خشونت رفتار نمیکنیم. هرگونه خشونت رفتاری، فیزیکی، کلامی و … منجر به تحقیر کودک خواهد شد. ۳٫ به همه اقوام و ملیتها احترام میگذاریم و از کودکان در برابر هرگونه تبعیض […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

استراتژی های کوشا

  استراتژی های کوشا ۱ – آموزش به کودکان کاروکودکان کار در خیابان  و تلاش برای   ورود آنان به چرخه آموزش و کودکی ۲ – کودک محور بودن آموزشها در کانون ۳ – انعطاف در سیاست های آموزشی ۴ – برابری جنسیتی ۵ – حذف کار کودک یا تخفیف کار کودک     اهداف کلی […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

آموزش مربیان داوطلب برای کار با کودکان کار

به منظور تقویت احساس تعلق، همبستگی اجتماعی، ارتقا افراد و گروهها، مشارکت آنها، همچنین افززایش کارایی، توانمندسازی داوطلبان کار با کودکان کار برگزاری کارگاههای : ۱ – آموزش حقوق کودک ۲ – آموزش تاریخچه اهداف و دیدگاههای کانون ۳ – آموزش مفاهیم برای آنها برای کار با کودک ۴ – آموزش رفتار بدون خشونت ۵ […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

برنامه سال ۹۳ کانون کوشا

– تلاش برای آموزش مهارتهای زندگی به روش بازی ها به کودکان به جای مدرسه سواد آموزی صرف، به روش غیر اجباری با در نظر گرفتن شرایط ویژه کودکان کار – استفاده از پتانسیل داوطلب به جای نیروی موظف رسمی و حقوق بگیر – استفاده از نیروهای محلی آموزش دیده به صورت کادر رسمی اداری […]

Read More » | | Category: مقاله | Comments: none

برنامه ریزی استراتژیک کوشا درجهت لغو و کاهش کار کودک

  برنامه ریزی استراتژیک کوشا : در جهت لغو و کاهش کار کودک حرکت : در جهت حساس سازی و افزایش آگاهی و مشارکت جامعه در جهت لغو و کاهش کار کودک جامعه: مردم معمولی، شهرداری، بیمارستان، سازمانهای غیر دولتی، سی بی اوهای محلی، گروههای مذهبی و کارفرمایان یا بخش خصوصی خرده پا و پلیس […]

Read More » | ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ | Category: مقاله | Comments: none

سازمان غیر دولتی NGO

ساختار سازمان های غیر دولتی

دیدگاهی كه اكثر برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی از مفهوم توسعه دارند، با آنچه كه در عمل وجود دارد، متفاوت است. این امر باعث شده است مردم كه اغلب مخاطبان اصلی فرایند توسعه هستند، برداشتی متفاوت و گاهی متناقض از آن داشته باشند. مفهوم درست این عبارت به معنای مشاركت دادن مردم و سازمانها در […]

Read More » | ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ | Category: مقاله | Comments: nonebottom