در حمایت از زنان و کودکان غزه

دنیای ما ، دنیای جنگ و تبعیض و خون ریزی شده است. دنیایی که در آن هر از چند گاهی خبری از کشتار ، تبعیض ، ترور ، ظلم علیه قشری خاص و خبرهای دیگر ، قلب هر انسانی را که هنوز انسانیت خود را فراموش نکرده است جریحه دار می کند. در این میان […]

Read More » | ۳ مرداد ۱۳۹۳ | Category: اخبار, متفرقه | Comments: nonebottom