آموزش کودکان و مادران

سواد آموزی و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل از آغاز فعالیت های خانه کودکان کوشا در برنامه این سازمان قرار داشت. به منظور ساماندهی آموزش کودکان و مادران در سال 1388 خانه کودکان کوشا این واحد را با همکاری یونیسف در مقطع دبستان و راهنمایی به منظور آموزش کودکان بدون شناسنامه، بازمانده از تحصیل و مادران با استفاده از روش های نوین و خلاقانه راه اندازی شده است. با انجام موفقیت آمیز برنامه در پایان سال 88، بار دیگر این طرح برای سال 1389 تمدید شد. هم اکنون بیش از 150 کودک و مادر در این واحد مشغول به تحصیل هستند. که گروهی از این افراد با اتمام دوره دبستان در سال اول برنامه، در سال دوم در دوره راهنمایی به تحصیل ادامه دادند. خانه کودکان کوشا موفق شده است، خانواده های گروهی از کودکان کار را متقاعد کند که اجازه دهند کودکانشان ساعاتی از صبح را در برنامه آموزش سپری کنند. خانه کودکان کوشا در تلاش است این برنامه را در سال های آینده با یا بدون کمک یونیسف ادامه دهد.bottom