بعد از ظهر

کانون کودکان کوشا در بعد از ظهر ها به منظور پرورش استعدادها و ارتقا سطح تحصیلی کودکانی که به هر دلیلی در برنامه های صبح شرکت ندارند اقدام به برگزاری کلاس های کامپیوتر، زبان انگلیسی، تقویت درسی، نقاشی و سوادآموزی و… کرده است. همچنین گروهی از مربیان کانون در طی برنامه ای منظم، حداقل یک روز در هفته اقدام به برگزاری برنامه های بازی برای کودکان کار و خیابان در میادین شهر کرده است که به صورت متناوب پزشک و مددکار گروه بازی را همراهی می کند. از سوی دیگر گروهی از پدران به صورت داوطلبانه علاقه ی خود را نسبت به شرکت در کلاس های سوادآموزی ابراز کردند که این کلاس ها بعد از اتمام ساعت کاری آنها برگزار می شود.bottom