انواع کودک کار

کودک جنگ:

کودک جنگ را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد. کودک سرباز گروهی از کودکان جنگ هستند که به خدمت میلیشیای نظامی در می آیند. این کودکان آموزش نظامی می بینند و طی جنگ و درگیری های نظامی به خدمت گرفته می شوند. این گروه از کودکان جنگ در معرض سوء استفاده های جنسی، خشونت فیزیکی و روانی قرار دارند و برای انجام سایر خدمات خانگی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. گروه دیگری از کودکان جنگ وجود دارند که تحت تاثیر پی-آمدهای ناشی از جنگ قرار می گیرند. این کودکان در پی از دست دادن اعضای خانواده خود، آوارگی و پناهندگی مجبور به کار برای بقای خود می شوند و در این میان در معرض انواع سوء استفاده های جنسی، فیزیکی و روانی قرار می گیرند. درگیر مشاغل مربوط جنگ مانند جمع آوری و خنثی سازی مین، ارائه خدمات خانگی به سربازان متخاصم و یا خودی قرار می گیرند و در یک کلام به تنهایی مسئول گذران زندگی خود هستند. همچنین خطر دیگری که این گروه از کودکان را تهدید می کند ربوده شدن آن ها توسط قاچاقچیان انسان و وارد شدن آن ها به شبکه های برده داری است.

کودک کار خانگی:

گروه دیگری از کودکان کار که به تازگی مورد توجه قرار گرفته اند کودکان کار خانگی هستند. این گروه از کودکان به دلیل کار در خانه از دید عموم مخفی هستند که این مساله خود به افزایش خطر مورد سوء استفاده قرار گرفتن آن ها می افزاید. این کودکان مجبور به انجام کارهای سخت خانگی نظیر آشپزی، رفت و روب، نگه داری از کودکان، نگه داری از سالمندان بستری شده  ی مبتلا به بیماری های واگیردار، خرید خانگی و … هستند. از سوی دیگر به دلیل اینکه این کودکان به طور مستقیم درگیر درامدزایی در خانواده نیستند مورد خشونت افراد خانواده قرار می گیرند و به بیان دیگری به انها به چشم یک مصرف کننده صرف نگاه می شود. این کودکان از تحصیل محروم هستند و هیچ مهارتی را فرا نمی گیرند.

کارگر جنسی:

گروهی از کودکان هستند که یا توسط اعضای خانواده خود و یا از سوی گروه های مافیایی مجبور به کار به عنوان کارگر جنسی می شوند. گرچه قسمت بزرگی از این کودکان را دختران تشکیل میدهند نباید از وجود پسران غافل شد. این کودکان درگیر رابطه های محافظت نشده همراه با خشونت، پورنوگرافی و در برخی موارد رابطه همراه با شکنجه که منجر به قتل کودک می شود، هستند. برخی از این کودکان به همسری شیوخ حاشیه خلیج فارس در می آیند.

کودک متاهل:

کودکان متاهل از جهاتی درگیر مشکلات کودک کار خانگی هستند و از سوی دیگر به طور رسمی و قانون مجبور به برقراری رابطه جنسی با همسر خود هستند که در بیشتر موارد فردی بزرگسال است. اغلب این ازدواج ها در طی چند سال به طلاق می انجامد و کودک در پی آن قربانی معضلات اجتماعی زنان مطلقه در کشورهای جهان سوم می شود و پس از آن درگیر زندگی پر آسیبی خواهد شد.

کودک و قاچاق:

کودکان در دو شکل متفاوت درگیر قاچاق میشوند. از یک سو کودکانی هستند که خود به قاچاق دست میزنند و یا از سوی گروه های قاچاقچی به کار گرفته میشوند. این پدیده بیشتر در مناطق مرزی کشورها دیده میشود. کودکان در گیر قاچاق مواد مخدر، سوخت، کالا و … میشوند و همچنین در معرض انواع سوء استفاده های جنسی، فیزیکی و روانی قرار دارند. گروه دیگری از کودکان هستند که خود قربانی شبکه های قاچاق میشوند. این کودکان معمولاً یا از خانواده های بسیار فقیر خود خریده می شوند و یا از کشورهای فقیر ربوده میشوند. این کودکان وارد شبکه های تجارت سکس، برده داری، تکدی گری، برخی صنایع تفریحی (که در ادامه به ان اشاره می شود) و در بدترین حالت قاچاق اعضا میشوند.

کودک مزرعه:

کودکان یا از سوی خانواده های خود و یا از سوی شبکه های برده داری (به ویژه در آفریقا) به کار در مزارع واداشته میشوند. در کنار کار سنگین و طاقت فرسا در شرایط آب و هوایی مختلف، این کودکان در معرض مسمومیت های ناشی از استفاده از سموم کشاورزی، استفاده از ابزار تیز و برنده و در برخی موارد گزیدگی توسط نیش حیوانات گزنده نظیر مار و عقرب و … قرار دارند.

کودک دامدار:

کودکان دامدار اغلب در گیر کار چوپانی و یا حفاظت و مراقبت از حیوانات قرار دارند. ساعات طولانی کار، بیماری های مشترک انسان و حیوان، محیط آلوده کار و در حیطه چوپانی پیمودن مسیر های طولانی و گاهاً صعب العبور برای یافتن چراگاه های بهتر و درگیری با حیوانات درنده از جمله مشکلات این حوزه کاری برای کودکان است.

کودک قالیباف:

کودکان قالیباف نیز مانند اغلب گروه های کار کودک، در گروه های متفاوتی درگیر این حرفه میشوند. شراکت در شغل خانوادگی، کار در کارگاه های بزرگ سرمایه داران و یا شبکه های برده داری. مشکلات و بیماری های فیزیکی که بر اثر کار مداوم با ابزار سنگین برای کودک به وجود می آید، استفاده از ابزار برنده، ساعات طولانی کار در یک محیط آلوده و تاریک از شاخص ترین اسیبهایی هستند که این کودکان با انها درگیرند. کودکان درگیر در شبکه های برده داری در این حوزه مانند تمامی شبکه های برده داری در معرض خشونت های جنسی، فیزیکی و کلامی هستند.

کودک سوارکار:

مهمترین و شاخص ترین حوزه ای که کودکان را در این گروه درگیر کرده است، شتر سواری کودکان در کشور های حاشیه خلیج فارس و برخی مناطق شمال آفریقا است. این گروه از کودکان اکثراً قربانی شبکه های قاچاق انسان بوده اند و تنها گروه اندکی از سوی خانواده های خود درگیر این کار می شوند. کار این گروه از کودکان را میتوان کاملاً زیر مجموعه صنایع تفریحی در نظر گرفت. با توجه به ویژگی های این کار مانند خشونت های جنسی، فیزیکی و کلامی، ساعات طولانی کار و تمرین، سوء تغذیه شدید به منظور پایین نگه داشتن وزن سوار کار میتوان آن را از زیر مجموعه های برده داری کودک نیز به حساب اورد. بسیاری از کودکان شتر سوار که از سنین سه و یا چهار سالگی به کار گرفته می شوند پس از رسیدن به سنین نوجوانی یا به شبکه های برده داری فروخته می شوند و یا بدون آنکه حرفه ای آموخته باشند در خیابان ها رها میشوند.

کودک متکدی:

کودک متکدی را باید با توجه به تعاریف علوم جامعه شناسی و یا اقتصاد تعریف کرد. این تعاریف در بسیاری موارد کودکان دستفروش را هم تحت پوشش قرار میدهد. کودکان متکدی به معنای عام و سنتی خود از حقارت نفس و آسیبهای روانی نیز رنج می برند. این کودکان به دلیل ساعات بسیار طولانی کار در خیابان به بیماریهای پوستی، چشمی، شنوایی، قلبی و تنفسی مبتلا می شوند و خطر سوانح رانندگی نیز آنها را تهدید می کند. در معرض انواع سوء استفاده ها قرار دارند. به دلیل حضور در انظار عمومی نخستین گروه از کودکانی هستند که مورد اعتراض مقامات شهری قرار می گیرند. همچنین این کودکان ممکن است درگیر کار برای گروه های مافیایی و یا دسته های سازمان دهی شده باشند.

کودک کار و خیابان:

اسیب های این کودکان همانطور که در فوق شرح داده شد بسیار مشابه به کودکان متکدی است. گرچه برخی از این کودکان به دلیل ماهیت کار خود مانند واکس زدن کفش کمتر شامل تعریف فوق میشوند.

کودک ماهیگیر:

در برخی کشورها با توجه به ظرایط کار ماهیگیری این حرفه جزء بدترین اشکال کار کودک به شمار می آید. ماهیگیری در برخی دریاچه های افریقا و شکار مروارید از زمره این موارد به شمار می آیند.

کودک بازار:

کودک بازار تعریف گسترده ای دارد. از کودک درگیر در باربری در بازار تا کودکی که عملاً در گیر پادویی در کنار یک فروشنده است تا کودکی که در کنار یکی از اعضای خانواده خود پشت دخل مینشیند در این حوزه جای میگیرند. برخی مناسبات خشن در بازار، سختی کار باربری و فعالیت بام تا شام در بازار بخشی از آسیب هایی است که کودک در این حوزه با آن درگیر است

کودک کارگاه:

کودکان در کارگاه ها با فعالیت های متعددی در حال کارند. می توان به آسیب های مشترکی بین انواع این مشاغل اشاره کرد. آلودگی محیط از آلودگی محل کار گرفته تا نبود تهویه و یا تاریکی کارگاه (بسیاری از کارگاه ها در زیرزمین های نمور قرار دارند مانند دوزندگی ها)، آلودگی صوتی (تراشکاری ها)، تماس با مواد سمی و یا موادی که برای سلامتی مضر است (چسباندن زیره کفش)، عدم برخورداری از ابزار ایمنی در کار(تقریباً در تمامی کارگاه ها)، کار با ابزار خطرناک (تراشکاری ها)، کار در شرایط سخت و طاقت فرسا (شیشه گری ها)، کار در موقعیت ها و شرایط خطرناک (مشاغل ساختمانی) و … از شاخص ترین این عوامل هستند. مانند سایر موارد کار پنهان کودک، این افراد در معرض انواع سوء استفاده ها قرار دارند.

کودک زباله گرد:

کودک زباله گرد در کنار آسیببهای ناشی از حضور در خیابان که با کودکان کار و خیابان و کودکان متکدی در آن مشترکند به دلیل تماس مداوم با زباله های شهری، ساختمانی یا کارگاهی در معرض بیماری های متعددی قرار دارند. این کودکان به دلیل حمل مداوم بارهای سنگین، در رشد جسمانی خود نیز با ناهنجاریهای زیادی دست به گریبانند.
کودک کوره پز خانه: کودک کوره پز خانه درگیر آسیبهای ناشی از کار جسمانی سخت است. حمل مداوم بارهای سنگین، فشار فیزیکی کار، آلودگی محیط کار و ساعات طولانی کار عمده ترین عواملی هستند که این گروه از کودکان با آن درگیرند. قابل ذکر است که این گروه از کودکان به طور خانوادگی در کوره پزخانه ها کار می کنند و دستمزد نهایی توسط سرپرست خانواده دریافت می شود.

کودک برده:

در بسیاری از شاخه های فوق می توان رد پای کودک برده را مشاهده کرد. کودکان، برده متولد می شوند و یا در سنین بالاتر خریداری و یا ربوده می شوند. این کودکان معمولاً برای بقا به اربابان خود وابسته می شوند. به دلیل شکنجه و تنبیهات سخت کمتر دست به فرار می زنند. در صورت نافرمانی و یا اشتباه در کار ممکن است حتی به قتل برسند. به سادگی در معرض انواع  سوء استفاده ها قرار میگیرند.

کودک خدمتکار:

شاخه ای دیگر از کودکان کار هستند که یا در ازای یک وام و یا حقوق ثابت به عنوان خدمتکار در خانه های ثروتمندان به کار مشغول می شوند. در کنار آسیبهایی که کودک کار خانگی با ان مواجه است، توهین ها و تنبیهات سخت بدنی برای این کودکان از سوی کارفرمایان خود رایج است.


تیر ۱۶, ۱۳۹۰ | Category: مقاله | Comments: ۱

 

One Response to “انواع کودک کار”

  1. دسته بندی خوب و کاملی بود.برام جالب بود .ممنون.


نظر بگذارید
bottom