دروغگویی در کودکان

دروغ گویی تا حدود ۶ سالگی از مقوله ی اخلاق نیست و به مفهومی که برای بزرگسالان مطرح است برای کودکان وجود ندارد.اما از این سن به بعد در اثر تعامل کودک با محیط و تربیت غلط دروغ گوئی در کودک شکل می گیرد.برای کودکان فهم تفاوت واقعیت و دروغ مشکل است و شکل گیری این فهم در کودک نیاز به زمان دارد.طبق نظریه ی پیاژه کودکان تا حدود ۴ سالگی بر اساس خشنودی والدین رفتار میکنند. به این معنی که هر چه مامان و بابا راخوشحال می کند خوب است وهر چیز مامان و بابا را ناراحت میکند بد است. بنابراین وقتی ظرف مربا از دست کودک به زمین می افتد و می شکند مامان ناراحت می شود . پس اگر از کودک بپرسید چه کسی ظرف مربا را شکست؟ می گوید من نشکستم. بنابراین در چنین مواقعی نباید از کودک سئوال شود .بلکه باید به شکل خبری موضوع مطرح شود. از اینکه بدون اجازه ظرف مربا را برداشتی و شکستی خیلی عصبانی هستم. سپس پیامد مناسب را انجام دهید.

در بیشتر مواقع دروغ گویی کودکان خردسال تخیل است. وقتی کودک ماجرایی راتعریف می کند که واقعیت ندارد، نباید به او بگوییم که این دروغ است و یا دروغ نگو. مثلا وقتی کودکی می گوید بابای من یک ماشین خریده که پرواز می کند باید به حرف او با اشتیاق گوش داده و بگوییم تو ماشین پرنده خیلی دوست داری؟ می توانی آنرا نقاشی کنی؟ حالا ماشین هایی که روی زمین حرکت می کنند مثل ماشین … را نقاشی کن. بدین ترتیب کودک متوجه می شود ماشین پرنده با ماشینی که واقعی است تفاوت دارد. هنگامی که کودک به تشخیص میان واقعیت و تخیل می رسد یاد می گیرد که دروغ، دروغ است حتی اگر مصلحتی باشد .(بین ۷ تا ۹ سالگی)

طبق نظریه ی پیاژه در حدود ۱۱ سالگی کودک به ارزیابی واقعیت ها می پردازد و درک می کند که اگر نتواند اعتماد مردم را جلب کند، شکست خواهد خورد. بنابراین دروغ گویی در سنین مختلف تعابیر مختلفی دارد. دروغ گویی کودکان را نباید یک مشکل شخصیتی پنداشت بلکه باید از راه حل های زیر استفاده کرد تا بر حسب سطح فهم و درک کودک راست گویی در او تثبیت شود.

۱- مفهوم واقعیت را به کودک بیاموزید. از طریق بازی کردن، مفهوم عبارات و جملات را به کودک توضیح دهیم مثلا وقتی به کودک می گوییم “تو عسلی الان می خورمت” یعنی خیلی بامزه و دوست داشتنی هستی .

۲- تفاوت واقعیت و آرزو را به کودک بیاموزیم. مثلا تو آرزو داری گربه ات حرف بزند ولی واقعیت این است که گربه ها نمی توانند صحبت کنند مگر در فیلم و یا انسان نمی تواند مثل عنکبوت تار بتند و از دیوار بالا برود مگر در فیلم های تخیلی.

۳-  باعث دروغگویی کودک نشوید. وقتی مطمئن هستید که کودک کاری اشتباه انجام داده از او سئوال نکنید بلکه موضوع را مطرح کنید.

۴- تنبیه های سخت قرار ندهید تا کودک از ترس مجبور به دروغگویی شود .

۵- الگوی مناسب رفتار باشید.

۶-  راستگویی را تقویت کنید.

۷-  هرگز به کودکان نگویید دروغگو. در صورتیکه موارد فوق را رعایت می نمایید ولی کودک مکررا دروغ می گوید با یک مشاور مشورت کنید تا مشکل کودک به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد.

نسرین مصدق


تیر ۰۶, ۱۳۹۰ | Category: مقاله | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom