گزارش کار گروه پیش دبستان در تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶

گزارش کار گروه پیش دبستان

یکشنبه ٩٧/٢/١۶
تعداد ۲۴ نفر
فعالیتها الفباورزى/ واک خ/ خرچنگ🦀🦀🦀🦀🦀
مونته سوری.
واحدکار،گلهای بهاری.🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🌸🌸🌸🌸
در بخش الفبا ورزی
ابتدا با بچه ها در مورد درس روز گذشته حرف زدیم. بچه ها شعر واک خ را خواندند و چیزهایى را که واک خ دارند نام بردند. سپس در مورد خرچنگ حرف زدیم. تصویر خرچنگ را به بچه ها نشان دادیم. بچه ها به دستان آن اشاره کردند که مثل چنکگ است. پاها و چشم ها را هم نام بردند.
سپس به بچه ها کاغذ رنگى دادیم. بچه ها با کمک اسباب بازى هایى که شکل دایره داشتند، طرح دایره را روى کاغذ کشیدند و قیچى کردند تا بدن خرچنگ باشد. به هر کس نیز یک مقواى سایز A5 هم داده شد تا روى ان کاغذها را بچسبانند.
بقیه اعضاى خرچنگ🦀🦀🦀 هم مثل چشم ها، پاها و چنکگ ها را هم بچه ها خودشان از کاغذ بریدند و به کمک مربیان روى مقوا چسباندند.
فعالیت خیلى جذابى بود و همه بچه ها از ان استقبال کردند. حتى بعضى پیشنهاد دادند که کاردستى خود را مثل ماسک به صورت بزنند و بازى کنند.
فعالیت مونته سوری،برج صورتی.
در بخش واحد کارهم،بچه ها با استفاده از تکنیک اوریگامی،پروانه های زیبا🦋🦋🦋🦋 ساختند برای تزیین کلاس و روی گلها چسباندند .🦋🌻🌻🌸🌸🌸🌸❤


اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷ | Category: پیش دبستان | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom