برنامه سال ۹۳ کانون کوشا

– تلاش برای آموزش مهارتهای زندگی به روش بازی ها به کودکان به جای مدرسه سواد آموزی صرف، به روش غیر اجباری با در نظر گرفتن شرایط ویژه کودکان کار

– استفاده از پتانسیل داوطلب به جای نیروی موظف رسمی و حقوق بگیر

– استفاده از نیروهای محلی آموزش دیده به صورت کادر رسمی اداری (کارمند اداری، آشپز، ناظم، …) حداکثر ۱۰ نفر

– ادامه کلاسهای سواد آموزی کودکان بازمانده از تحصیل به روش آموزش غیر مدرسه ای 

– برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان داوطلب برای کار با این گروه از کودکان

– تلاش بیشتر برای ارائه آموزش های اجتماعی و ارتقا سطح فرهنگی و اجتماعی کودکان از راه بازی های ویژه کودکان و شرکت در فعالیتهای دسته جمعی مانند گروه های تئاتر، روزنامه نگار، موسیقی، گردشگری، اردوهای یک روزه…

– ادامه کلاسهای کمک درسی برای کودکانی که خواهان رفع ضعف تحصیلی خود هستند برای موفقیت بیشتر در آموزش رسمی آموزش و پرورش.

ادامه کلاسهای مهارت آموزی برای خانواده کودکان کار به خصوص مادران در کلاسهای مختلف:

–  مهارتهای زندگی

– مهارتهای ارتباطی

استراتژی نهایی کوشا: در آوردن برنامه های درازمدت برای همکاری با سایر سازمانها و ارگانهای دولتی برای لغو کار  و یا نهایتا کاهش آسیبهای ناشی از کار برای کودکان کار


اسفند ۱۵, ۱۳۹۵ | Category: مقاله | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom