در حمایت از زنان و کودکان غزه

دنیای ما ، دنیای جنگ و تبعیض و خون ریزی شده است. دنیایی که در آن هر از چند گاهی خبری از کشتار ، تبعیض ، ترور ، ظلم علیه قشری خاص و خبرهای دیگر ، قلب هر انسانی را که هنوز انسانیت خود را فراموش نکرده است جریحه دار می کند.

در این میان اخبار مربوط به غزه به سریالی تکراری بدل شده است. آتش بس و صلح در این منطقه همواره آبستن حوادت و جنگ های بعدی است و این همیشه غیرنظامیان و مردم بی گناه هستند که مورد قهر انسان هایی می شوند که جز خون ریختن ، راهی برای مکالمه ندارند. امسال نیز مستثنی نبود و بهانه ای تردید آمیز ، دستاویزی شد برای آغازی دیگر از سلسله کشتارهای زندان غزه که نام شهر بر آن نهاده اند.

کانون کودکان کار (کوشا) ، شبکه یاری کودکان کار و خیابان (گروه تلاشگران) و سایر گروه های فعال در زمینه حقوق کودکان ، این بار در تجمعی مشترک و با هماهنگی با مقام های مسئول ، روز دوشنبه 6 مرداد ماه 93 ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع خواهند کرد تا صدای اعتراض و انزجار خود از کشتار مردم به خصوص زنان و کودکان غزه را به گوش این سازمان فرادولتی برسانند. از شما دوستان گرامی دعوت به عمل می آید که با حضور در این تجمع اعتراضی ، زمینه را برای پایان بخشیدن بر این ظلم آشکار فراهم سازید.

دوشنبه 6 مرداد 93 ، ساعت 11 صبح ، نشانی: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ابتدای بلوار شهرزاد


مرداد ۰۳, ۱۳۹۳ | Category: اخبار, متفرقه | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom