خشونت علیه زنان و کودکان

گزارش سالانه حرکت برای کاهش خشونت جنسی در کانون کوشا

در این مطلب گزارش سالانه  « حرکت برای کاهش خشونت جنسی » که طی دوره زمانی یکساله 91-92 در کانون کوشا به انجام رسیده است آورده می شود. در این گزارش خدمات بهداشتی درمانی که در این زمینه توسط کانون کوشا صورت پذیرفته است عنوان شده اند.

بنابر اطلاعات به‌دست آمده، وضعیت بیماری‌های پرخطر مانند هپاتیت و ایدز در میان کودکان عبارتست از:

دو مورد کودک دختر مبتلا به بیماری پرخطر شامل یک نفر هردو مورد (هپاتیت و ایدز) و یک نفر هپاتیت B ، تعداد 5 نفر کودک پسر مبتلا به HIV مثبت و یک نفر مبتلا به هپاتیت و در مورد مادران سه نفر مبتلا به بیماری پرخطر شامل دو نفر HIV مثبت و یک نفر هپاتیت B .

کارگاه های مبارزه با خشونت

در مجموع 11 کارگاه خشونت علیه زنان در سال تحصیلی 91 – 92 برای کودکان و زنان کوشا در دو محل ساختمان دبیرالملک و قوام حضور برگزار شده است. هرکارگاه 2 ساعت به طول انجامیده و در آن مربیان کانون شرکت کرده اند.  بطور متوسط هر کارگاه با همکاری 3 نفر تسهیلگر برگزار شده است (افرادی که به پیشبرد کارگاه کمک می کنند) بنا به مباحث مطرح شده در کارگاه، تسهیلگران از حضور و مشاوره یک نفر وکیل امورخانواده نیز در جهت ارائه راه‌حلهای حقوقی استفاده کرده‌اند.

تعداد شرکت‌کنندگان در هرکارگاه بطور متوسط حدود 13 نفر بوده است. شرکت‌کنندگان در این سلسله کارگاهها که با هدف افزایش حساسیت جنسیتی برگزار شد با مباحثی همچون ارزش کار خانگی، خشونتهای رایج در فضای عمومی، خشونت علیه زنان، کلیشه‌های جنسیتی ، چگونگی تشکیل سیکل خشونت ، شروط ضمن عقد ، خشونت های خانگی و… آشنا شده و درباره هریک از این مباحث به گفتگو و ذکر تجارب شخصی پرداختند.

مباحث مطرح شده در کارگاه حساسیت جنسیتی که عمدتا بر بیان تجارب زندگی و مشکلات روزمره شرکت‌کنندگان گذاشته شده بود نشان می‌دهد که مربیان محلی مدرسه با انواع خشونتهای خانگی دست به گریبانند. ازجمله این خشونتها عبارتند از:

  • خشونت های خانگی و خیابانی علیه زنان و کودکانبیرون نرفتن از خانه بدون اجازه همسر
  • در دسترس نداشتن منابع مالی با وجود شاغل بودن همه شرکت کنندگان
  • اجبار در برقراری رابطه جنسی
  • خواسته های نامتعارف در رابطه جنسی
  • محدودیت در پوشش
  • فقر
  • ترس از برقراری رابطه جنسی
  • اعمال خشونت از طرف فرزندان
  • عدم همکاری مردان در کارهای منزل
  • نداشتن حق تصمیم گیری در خانه و…

به ‌علاوه نتایج کارگاه های برگزار شده نشان می دهد که کودکان و زنان در محله امامزاده یحیی با انواع خشونت های رایج در فضاهای عمومی به طور روزمره روبرو می‌شوند. خشونتهایی مانند: متلک انداختن، نشان دادن آلت تناسلی، آزار جنسی و جسمی توسط موتور سواران ، آزار کلامی توسط مغازه دارها ، نگاه های ناخواسته ، تعقیب توسط مزاحمان ، مزاحمت در ایستگاه اتوبوس ، دزدی و کیف قاپی در امامزاده ، تن فروش ها ، تجاوز و تجمع معتادان در پارک بوستان ، ویراژ دادن موتورسوارها و ترساندن زن‌ها و کودکان ، کودک ربایی ، تجاوز به کودکان و زن‌ها ، قتل ، چاقو کشی ، خفت گیری ، کوچه های تنگ و تاریک ، محیط های مردانه کارگاهی ، کوچه هایی با خانه های مجردی که در آنها تجاوز صورت می گیرد ، مزاحمت کلامی در نزدیکی هیات های مذهبی ، تجمع معتادان ، فقر و… ازجمله خشونت های موجود در فضای عمومی زنان و کودکان است.

در کارگاههای برگزار‌شده با تلاش تسهیلگران نقشه خطرپذیری زنان و کودکان و نقاط خطرپذیر و امن محله تهیه شده است. تسهیلگران سعی کرده‌اند به راهکارهای ممکن برای کاهش خشونت در محله با همکاری شرکت‌کنندگان در کارگاه که از ساکنین خود محله هستند، دست یابند. مشارکت در حل مشکل محله و اندیشیدن به راه حلها با ارائه نمونه‌های عملی و تجارب سایر زنان مانند تجربه زنان در اهواز برای کاهش خشونت در محله تقویت شده است.


تیر ۳۰, ۱۳۹۲ | Category: گزارش | Comments: none

 


نظر بگذارید
bottom