کوشای سیستان و بلوچستان در اینستاگرام پرویز پرستویی

///کوشای سیستان و بلوچستان در اینستاگرام پرویز پرستویی

کوشای سیستان و بلوچستان در اینستاگرام پرویز پرستویی

ما از سال ۱۳۷۴ به طور پراکنده با اموزش به کودکان کار سر چهارراههای تهران کارمان را آغاز، و از سال ۱۳۷۹ در منطقه ناصرخسرو، پامنار، امام زاده یحیی و سیروس به طور متمرکز در خانه کودک، با هدف کاهش تا حذف کارکودک و تامين رشد همه جانبه کودکان کار در يك بستر پايدار با برنامه های حمایتی، اموزشی، بهداشتی ماهیانه میزبان ۱۴۵۰ کودک کار بودیم. همچنین با راه اندازی کارآفرینی و توانمندسازی حرفه ای برای مادران این کودکان، با هدف جایگزینی کار کودک با کار مادر؛ و همچنین تشکیل مهد کودکی برای کودکان خردسال این مادران، تلاش بنیانی در جهت لغو کار کودک کردیم. کوشا از سال ۹۲ در استان سیستان و بلوچستان فعال شد. در شیر آباد زاهدان و دو روستای سراوان،
مدرسه کودکان بازمانده از تحصیل، مهد کودک و کار آفرینی مادران را برای بیش از ۱۰۰۰ کودک و مادر راه اندازی کرد

درباره مدیر سایت