سازمان بین المللی کار: تا سال ۲۰۲۵ کارگری کودکان را محو می کنیم

///سازمان بین المللی کار: تا سال ۲۰۲۵ کارگری کودکان را محو می کنیم

سازمان بین المللی کار: تا سال ۲۰۲۵ کارگری کودکان را محو می کنیم

سازمان بین المللی کار مصمم است که تا سال ۲۰۲۵ جلو کارگری کودکان را بگیرد. نیمی از ۲۸ شرکت بزرگ جهان متهم به استفاده از فلزی به نام کبالت هستند که توسط کودکان استخراج می شود.

🔹سازمان بین المللی کار (ای ال او) به کارگیری کودکان در کارهای شاقه در جهان را از نگرانی های این سازمان دانسته است. گای رایدر، رئیس عمومی این سازمان می گوید که از هر ۱۰ طفل یکی قربانی این پدیده در کشورهای مختلف شده و نصف آنان حتی کارهای خطرناک انجام می دهند.
رایدر که در آغاز نشست بین المللی کار کودکان در شهر بوینس آیرس سخن می گفت، اذعان داشت که رقم کودکان کارگر از سال ۱۹۹۰ به این طرف از مرز ۱۰۰ میلیون عبور کرده است. گای رایدر به شرکت کنندگان در این نشست گفت: «ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که بازار کار در آینده چگونه تغییر خواهد کرد، اما ما یک موضوع را می دانیم: ما هیچ گونه کارگری کودکان و بردگی مدرن را نمی خواهیم.»
🔹بر بنیاد ارزیابی های اخیر سازمان بین المللی کار، نزدیک به ۱۵۲ میلیون کارگر کودک و ۲۵ میلیون قربانی کارهای اجباری در سراسر جهان وجود دارد. این نشست که در نوع خود چهارمین کنفرانس می باشد، مصمم است تا سال ۲۰۲۵ به روند کارگری کودکان نقطه پایان بگذارد.

درباره مدیر سایت