جشن دختران ما

جشن دختران امروز دوشنبه ۲۵ تیر ماه در خانه کودک کوشا با همکاری دوستان عزیز کوشایی برگزار گردید. حاضرین خانم ها : جعفری ، فتحی، ممتازیان، پری گل ، اکرم تقوی ، کبیری، مدیسا ، مهسا افشاریان ، نسترن جوان ، ستاره جان ، باقری ، طاهره طباخی، کاظمی، سحر ایزدی، صمر جان ، مریم …

برنامه ریزی استراتژیک کوشا در جهت لغو و کاهش کار کودک

برنامه ریزی استراتژیک کوشا در جهت لغو و کاهش کار کودک برنامه ریزی استراتژیک کوشا : در جهت لغو و کاهش کار کودک حرکت : در جهت حساس سازی و افزایش آگاهی و مشارکت جامعه در جهت لغو و کاهش کار کودک جامعه: مردم معمولی، شهرداری، بیمارستان، سازمانهای غیر دولتی، سی بی اوهای محلی، گروههای …